Alpaslan SÜTBAŞ
Makine Mühendisi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ( mezuniyet yılı 2000 )
asutbas@karacanmuhendislik.com

Fikriye ÖZDAĞLI
Makine Mühendisi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
fozdagli@karacanmuhendislik.com

Ömer KAPLAN
Tesisat Öğretmeni
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
okaplan@karacanmuhendislik.com

Sertaç YÜCEL
Makine Teknikeri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksek Okulu
syucel@karacanmuhendislik.com