DEVAM EDEN PROJELERİMİZ;

 • AŞTİ MEKANİK SİSTEMLER TADİLATI
 • ROKETSAN YDA HİZMET BİNASI
 • KOZAKLI 30 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • KONYA JİMNASTİK SALONU
 • T.C. KIZILAY MANİSA LOJİSTİK MERKEZİ
 • T.C. KIZILAY İSTANBUL KONUT PROJESİ
 • TOKAT REŞADİYE KÜTÜPHANE BİNASI
 • ABB EGO HİZMET BİNASI
 • MUĞLA ORTACA YÜZME HAVUZU
 • ÇANAKKALE EZİNE YÜZME HAVUZU VE SPOR SALOU
 • SİVAS NİKÂH SALONU
 • KAYSERİ GSM SPORCU EĞİTİM MERKEZİ
 • T.C. ZİRAAT BANKASI TARİHİ KARAKÖY BİNASI
 • T.C. ZİRAAT BANKASI ŞUBE TADİLATLARI
 • T.HALK BANK ŞUBE TADİLATLARI
 • HAVELSAN HÜRSİM PROJESİ
 • YALOVA BELEDİYESİ HAL, VETERİNERLİK VE MEZBAHA PROJESİ

RESMİ KURUM SAĞLIK TESİSLERİ;

 • GAZİANTEP 25 ARALIK 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • BEYOĞLU 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ UYGULAMA PROJELERİ
 • ERZİNCAN 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • GÖLCÜK 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • GÖLCÜK 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ REVİZYON PROJELERİ
 • SİVAS DEVLET HASTANESİ EK BİNALAR ( 50.000 M² )
 • SİVAS HASTANESİ YOĞUN BAKIM KATI PROJELERİ
 • GÖLBAŞI 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • AKSARAY 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • VAN 100.YIL ÜNV. HAST. KEMİK İLİĞİ NAKİL MERK. UYG. PRJ.
 • ORDU FATSA 300 YATAKLI DEVLET HASTANESİ AVAN PROJELERİ
 • GÖLBAŞI 200 YATAKLI DEVLET HASTANESİ AVAN PROJELERİ
 • GÖLCÜK 250 YATAKLI DEVLET HASTANESİ AVAN PROJELERİ
 • KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNV. FTR HASTANESİ (TERMAL TESİS)
 • YOZGAT YERKÖY 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • K.MARAŞ AFŞİN 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • MERSİN 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • MUĞLA SEYDİKEMER 150 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • SAMSUN ALAÇAM 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • MUĞLA YATAĞAN 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 26.000 M² EK HASTANE BİNASI
 • MUDANYA 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • KÜTAHYA GEDİZ 100 YATAKLI DEVLET HAST.(AVAN VE UYGULAMA)
 • AFYON DİNAR 100 YATAKLI DEVLET HAST.(AVAN VE UYGULAMA)
 • NEVŞEHİR KOZAKLI FTR HASTANESİ
 • ANKARA AKYURT 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • ŞIRNAK 75 YATAKLI KADIN DOĞUM HASTANESİ
 • TERME 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • EMET 60 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ EK BİNA
 • KASTAMONU İNEBOLU 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • AYANCIK 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • İNEBOLU 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • KULA 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • DEMRE 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • VİZE 30 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • HEKİMHAN 30 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • ÇANKIRI KURŞUNLU 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • BURSA KELES 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • BALIKESİR HAVRAN 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • DÜZCE YIĞILCA 20 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • BOLU MUDURNU 15 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • BOLU GÖYNÜK 15 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • ERZİNCAN İLİÇ 10 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • KONYA EMİRGAZİ 10 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • 10 YATAKLI 10 ADET TİP HASTANE
 • PAZARYOLU DEVLET HASTANESİ
 • SİNAN PAŞA DEVLET HASTANESİ TADİLAT PROJELERİ
 • MUŞ DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ MERKEZİ
 • MUĞLA DEVLET HASTANESİ YOĞUN BAKIM BİRİMİ
 • MUĞLA HASTANESİ RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
 • AÜ KALP MERKEZİ TADİLAT PROJELERİ
 • ETİMESGUT ADSM BİNASI
 • ÇORUM ADSM BİNASI
 • GAZİANTEP 70 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • ÇORLU 60 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • MALATYA 60 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • URFA 50 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • DENİZLİ 50 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • URFA 50 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SĞL. HAST.(FARKLI YERDE PROJEDE)
 • ALANYA 50 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
 • ISPARTA 50 ÜNİTELİK AĞIZ VE EK BİNA
 • ANTALYA 50 ÜNİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • ADANA 40 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • İSKENDERUN 40 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • MUĞLA 40 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • MANİSA SALİHLİ 30 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • TOKAT 30 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • KASTAMONU 30 ÜNİTELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • NİZİP 20 ÜNİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • EREĞLİ 20 ÜNİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
 • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ F.(YAKL. 7.000 M²)
 • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. ÇOCUK YĞ. BK. ÜN. VE BİLGİ İŞL M.
 • 19 MAYIS ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.(YAKLAŞIK 25.000 M²)
 • KASTAMONU FTR HAST. YENİLENMESİ İŞİ (YAKLAŞIK 15.000 M²)
 • DİYARBAKIR KADIN DOĞUM HAST. EK PLKN (YAKLAŞIK 10.000 M²)
 • BURDUR SAĞLIK KOMPLEKSİ
 • KIRŞEHİR HALK SAĞLIĞI
 • BALIKESİR EDREMİT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
 • PAZARCIK DEVLET HASTANESİ EK BİNA
 • BAYBURT ASM VE HSL BİNASI
 • ARDAHAN ASM VE HSL BİNASI
 • KONYA SELÇUKLU ASM-ADSM PROJELERİ
 • KOSOVA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 • KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR 3 ADET 10 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
 • AŞI DEPOSU TİP PROJELERİ
 • AFYON ÇOBANLAR DEVLET HAST. TADİLAT VE UYGULAMA PROJELERİ
 • AFYON HAYDARLI DEVLET HAST. TADİLAT VE UYGULAMA PROJELERİ
 • BAYBURT İL SAĞLIK BİNASI
 • MARDİN İDARİ BİNA
 • AZİZ SANCAR LABORATUVAR BİNASI EK İLAVE İŞLER PROJELERİ
 • 11 ADET 10 YATAKLI TİP HASTANE
 • SİVAS DEVLET HASTANESİ HİBERBARİK ÜNİTESİ

ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ;

 • AKSARAY ÖZEL 175 YATAKLI HASTANE
 • HAKKÂRİ ÖZEL 150 YATAKLI HASTANE
 • LOKMAN HEKİM ETLİK HASTANESİ
 • ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ (8.500 M²)
 • ÖZEL İSTANBUL BAŞAR HASTANESİ (5.500 M²)
 • ÖZEL ADA HASTANESİ GİRESUN
 • BAKÜ DİŞ POLİKLİNİĞİ / BAKÜ POLİKLİNİĞİ
 • AZERBAYCAN / BADAMDAR HEALTH CARE BUİLDİNG
 • BAKÜ MERKEZİ KLİNİKA
 • BİOART BİNASI

ÜNİVERSİTE VE OKUL BİNALARI

 • HACETTEPE ÜNV. KÜTÜPHANE BİNASI
 • KASTAMONU ÜNV. YEMEKHANE VE SOSYAL TESİS BN.(21.000 M²)
 • KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNV. FTR HASTANESİ (TERMAL TESİS)
 • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • ADIYAMAN ÜNV. KÜTÜPHANE BİNASI
 • ZONGULDAK KARAELMAS ÜNV. SOSYAL TS. VE YARI OLM. YÜZME HV.
 • 19 MAYIS ÜNV. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • BARTIN ÜNV. SPOR SALONU
 • KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNV. ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • GAZİ İMAMHATİP ORTAOKULU VE LİSESİ
 • ARI KOLEJİ İDARİ BİNA

İDARİ VE KURUM BİNALAR

 • DHMİ ESENBOĞA HAVALİMANI KULE VE TEKNİK BİNA
 • DHMİ KAHRAMAN MARAŞ HAVALİMANI
 • DHMİ -MARDİN APRON BİNASI
 • DHMİ MUŞ TEKNİK KULE BİNASI
 • DHMİ KAHRAMAN MARAŞ HAVALİMANI GARAJ BİNASI
 • DHMİ TRABZON HAVALİMANI ISI MERK.YAPM.VE GALERİ TADİLAT PRJ.
 • PTT AHLATLIBEL SOSYAL TESİSLERİ
 • AYAŞ MEYDANI İŞYERLERİ PROJESİ
 • GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAK.ANKARA LABORATUVAR PROJESİ
 • ANTALYA DOĞU GARAJI VE KÜLTÜR TİC.MERK.( YAKLAŞIK 50.000 M²)
 • KIRKLARELİ KONGRE VE FUAR MERKEZİ
 • DÜZCE 500 YATAKLI YURT PROJESİ
 • ARTVİN 500 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU
 • İSLAHİYE 300 YATAKLI YURT PROJESİ
 • KONYA SELÇUKLU YURT BİNASI
 • GSB TRABZON OF STADI YENİDEN ADAPTASYON PROJELERİ
 • GSB CEYLANPINAR GENÇLİK MERK. YENİDEN ADAPTASYON PRJ.
 • GSB SİNOP SPOR SALONU YENİDEN ADAPTASYON PROJELERİ
 • ÇUBUK SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ
 • SİLİFKE KÜLTÜR MERKEZİ
 • KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNV. ÇİÇEKDAĞI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • EMNİYET GENEL MÜD. ÖZEL HAREKÂT BİNASI (YAKLAŞIK 15.000 M²)
 • ANKARA TİCARET BORSASI YENİ HİZMET BİNASI (YAKLAŞIK 9.000 M²)
 • ATB YENİ HİZMET BİNASI UYGULAMA KONTROLÖRLÜK İŞİ
 • SAGE TUBİTAK KAMPÜS İÇİ İTFAİYE VE ÇEŞİTLİ BİNALAR
 • GAZİ ORDU EVİ YENİLEME PROJELERİ
 • POLİS AKADEMİSİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONFERANS SALONU
 • MTA MERKEZ BİNA VE FİZİBİLİTE BİNASI ( 2 AYRI PROJE)
 • MTA GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
 • SANAYİ BAKANLIĞI BİNASI MUTFAK YENİLEME
 • KONYA TARIM VE KÖY İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI
 • KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
 • KONYA DSİ LABORATUVAR BİNASI
 • YURTKUR ŞEREFLİKOÇHİSAR YURT BİNASI
 • BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI
 • İZMİR URLA ADLİYE BİNASI
 • BULANCAK ADLİYE BİNASI
 • EŞME ADLİYE BİNASI
 • BOLVADİN ADLİYE BİNASI
 • ÇUMRA ADALET HİZMET BİNASI
 • BİNGÖL ADLİ TIP BİNASI
 • BİNGÖL İŞKUR BİNASI
 • KASTAMONU İŞKUR BİNASI
 • BALIKESİR İŞKUR BİNASI
 • MARDİN İŞKUR BİNASI
 • KARAYOLLARI GENEL MD. RİZE ŞEFLİĞİ KAMPÜSÜ
 • TSE BURSA BİNASI
 • TSE DENİZLİ BİNASI
 • TSE GEBZE EĞİTİM BİNASI
 • TSE İSTANBUL LABORATUVAR BİNASI
 • TSE OSTİM BİNASI ISITMA SİSTEMİ
 • AKYURT İTFAİYE BİNASI
 • TUBİTAK UZAY TEMİZ ODA
 • TCDD HIZLI TREN KUMANDA MERKEZİ
 • TCDD İZMİR İDARİ BİNA VE SOSYAL TESİS BİNASI
 • MEB 13 ADET ÇEŞİTLİ OKUL, SPOR SALONU PROJELERİ
 • TOKAT ERBAA PAZAR YERİ
 • SİVAS KEPENEK OTOPARK
 • KADİRLİ OSB YÖNETİM BİNASI
 • T.C. KIZILAY AMASYA KBM
 • T.C. KIZILAY ERZİNCAN DEPO BİNASI
 • T.C. KIZILAY YOZGAT KBM
 • ROKETSAN HİZMET BİNASI
 • ROKETSAN ÇEŞİTLİ BİNA İÇİ TADİLAT PROJELERİ
 • ROKETSAN ÖLÇÜM, MUAYENE, LOJİSTİK BİNASI
 • LÜLEBURGAZ GTH BAKANLIĞI İDARİ BİNASI
 • SAPANCA HUZUR EVİ
 • TUNCELİ BEL. OTOPARK, BARINAK VE MAKİNE İKMAL BİNALARI
 • GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU VE LİSESİ
 • TOKAT HALK KÜTÜPHANESİ
 • ÇŞB TİP KONAK VE KONUT PROJELERİ
 • MOGAN SOSYAL TESİSLERİ
 • MAMAK AKDERE KÜLTÜR SANAT, AİLE YAŞAM MERKEZİ
 • ÇANAKKALE BİGALI KALESİ
 • HAVELSAN NİZAMİYE BİNALARI
 • AYGM PAZAR BALIKÇI BARINAĞI
 • SİNCAN BELEDİYESİ 3 ADET HAVUZ PROJESİ
 • AFAD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREK AFET KONUTLARI

ÖZEL BİNALAR

 • ANTAKYA (30.000 M²) ÖZEL OKUL PROJESİ
 • ULUSOY PLAZA ANKARA
 • BULANCAK FİNAL OKULLARI UYGULAMA PROJELERİ
 • İKEM KOLEJİ SPOR KOMPLÇ, SPOR SLN, HAVUZ, FİTNESS VE SPA
 • ÇAYYOLU 98 DAİRE VE ALIŞVERİŞ MERK. LÜKS KONUT PROJESİ
 • SAYIŞTAY SALON TADİLAT PROJESİ
 • BEŞEVLER ÖZEL OFİS BİNASI
 • İZMİR HİLTON RESTORAN
 • ÖZEL 40 KONUTLUK LÜKS KONUT PROJESİ
 • TÜRKMENİSTAN KONTROL BİNASI
 • MAN FABRİKA İÇİ ÇEŞİTLİ BİNALAR
 • KROMAN GEBZE FABRİKASI İDARİ BİNA
 • CEZAYİR VİLLA PROJELERİ (14 ADET )
 • OFİS BİNALARI ( LÜBNAN)
 • ANKARA KIZILAY İŞ MERKEZİ
 • HAMAMÖNÜ ESKİ TARİHİ EVLER PROJESİ ( 4 KONUT)
 • ÇAYYOLU 40 KONUTLU LÜKS KONUT PROJESİ (AKILLI BİNA)
 • NİJERYA VİLLA ( 2 ADET AYRI PROJELER )
 • LİBYA VİLLA PROJELERİ
 • GÖLBAŞI VİLLA PROJESİ 3 ADET
 • SÜLEYMANİYE IRAK VİLLA PROJESİ
 • GÖLBAŞI VİLLA PROJESİ – 2
 • ORİCA-NİTRO DIŞ MEKÂN HİDRANT PROJESİ
 • OR-KOP YÖNETİM BİNASI UYGULAMA KONTROLÖRLÜK İŞİ
 • BAKÜ FABRİKA BİNASI
 • MAN FABRİKASI İÇİNDE ÇEŞİTLİ ÜRETİM, İDARİ, SOSYAL BİNALAR
 • ERDEMİR DEMİR ÇELİK FABR. SYNM. VE YEMEKHANE BİNASI 2 ADET
 • 2 ADET ARITMA TESİSİ İDARİ BİNASI
 • SUMITOMO RUBBER AKO LASTIK KALIP DEPOSU UYGULAMA PRJ.
 • İŞ KULESİ VE AVM ÇEŞİTLİ BÜRO, MUTFAK VE İŞ YERLERİ UYG. PRJ.
 • MAİDAN VE YILDIRIM KULE İÇERİSİNDE 10 ADET OFİS
 • ÇAYYOLU KONUT PROJESİ

BANKA ŞUBELERİ

 • T.C. ZİRAAT BANKASI ÇEŞİTLİ ŞUBELERİ (YAKLAŞIK 200 ADET ÜZERİNDE )

MSB TADİLAT PROJELERİ

 • MEKANİK TESİSAT TADİLAT PROJELERİ ( 27 ADET FARKLI PROJE )

TÜRK TELEKOM BİNALARI

 • TELEKOM GAYRETTEPE BİNASI
 • TELEKOM SOSYAL TESİS BİNASI
 • TÜRK TELEKOM ÇEŞİTLİ MERKEZ VE ŞUBE BİNALARI ( 20 ADET )
 • TELEKOM ERENKÖY SANTRAL VE KÖŞK BİNASI
 • TÜRK TELEKOM SAMSUN SANTRAL VE HİZMET BİNALARI
 • TÜRK TELEKOM GİRESUN SANTRAL VE HİZMET BİNALARI
 • TÜRK TELEKOM YÖNETİM KATLARI
 • TÜRK TELEKOM ACIBADEM SATIN ALMA BİNASI
 • TELEKOM HATAY SANTRAL BİNASI