Alpaslan SÜTBAŞ
Makine Mühendisi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ( mezuniyet yılı 2000 )
asutbas@karacanmuhendislik.com

Banu SÜTBAŞ
İklimlendirme Teknikeri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
bsutbas@karacanmuhendislik.com

Fikriye ÖZDAĞLI
Makine Mühendisi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
fozdagli@karacanmuhendislik.com