Takımımız

Alpaslan SÜTBAŞ
Kurucu Ortak
Makine Mühendisi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
asutbas@karacanmuhendislik.com

Banu SÜTBAŞ
Kurucu Ortak
İklimlendirme Teknikeri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
bsutbas@karacanmuhendislik.com

Fikriye ÖZDAĞLI
Makine Mühendisi
Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
fozdagli@karacanmuhendislik.com

Bilal ÇİÇEK
Makine Mühendisi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
bcicek@karacanmuhendislik.com

Fatma YURTTAŞ
Teknik Ressam
Kırıkkale Üniversitesi / Kırıkkale Meslek Yüksekokulu / İnşaat
fyurttas@karacanmuhendislik.com

Özlem CERAN
Teknik Ressam
Sakarya Üniversitesi / Sapanca Meslek Yüksekokulu / İklimlendirme Soğutma
oceran@karacanmuhendislik.com

Tolga KOZAN
Teknik Ressam
İskitler Endüstri Meslek Lisesi / Makina Ressamlığı
tkozan@karacanmuhendislik.com

Sibel METİN
Ofis Yardımcısı